Kreative Atölyesi

Zeka, düşünce ve hayal gücünden yararlanarak görülmeyen yeni, bir şey yapabilme becerisi. "Farklı bir bakış açısı"